SKOTTÅR!!!

Det är ju inte varje år som den 29 februari finns i kalendern. Så tjejer i år har ni chansen att göra det: fria till er kärlek.

Enligt gammal tradition
Får giftassugna kvinnor bara fria på skottdagen. Och då har damerna trumf på hand. Den man som tackar nej bör dra sig 
med hjälp av en dyrbar gåva.

Legenden om att kvinnor friar
Legenden berättar att det var Irlands skyddshelgon S:t Patrick som blev en tidig jämställdhetsapostel när han bestämde att 
kvinnor kunde få fria en dag vart fjärde år.  Seden bjöd att kvinnans propå skulle tas på största allvar.
Än är vi fast vid att det är herrarna som ska ställa denna viktiga fråga till oss kvinnor. Om det är för att få bekräftelse på deras kärlek till oss eller är det något annat som gör att kvinnor väntar sig denna fråga.

Det tog 9 år innan vi slog till och satte en ring på fingret så vi skyndar lågnsamt. :P